Số tài khoản


Các số tài khoản nhằm tiện lợi cho việc thanh toán khi mua hàng:


1. ACB Bank (Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu) - CN Ông Ích Khiêm - Quận 11, Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 178.851.779
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

2. Argibank (Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam) - CN Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 636.020.542.0933
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

3. Shinhan Bank (Ngân Hàng Shinhan Bank Hàn Quốc) - CN TP HCM

Số tài khoản: 700.001.321.463
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

4. Techcombank (Ngân Hàng Thương Ngoại Cổ Phần Kỷ Thương Việt Nam) - CN Bình Thới - Quận 11, Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 190.277.284.53016
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

5. Vietcombank (Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam) - CN Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 033.100.049.3930
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

6. VietinBank (Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam) - CN Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 108.004.518.817
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

7. VPBank (Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng) - CN Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 126.786.147
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều NgaLoading ...